Pilot voorwaarden project Gemeente Helmond woning toegang

Projectvoorwaarden Pilot Gemeente Helmond Telelock Jinca

Versie 15 september 2020

Definities

Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze projectvoorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

Corporatie: De deelnemende woningcorporatie(s) in Helmond.

Deelnemer: consument die als cliënt van de thuiszorg of personenalarmering deelneemt aan de Pilot.

Pilot: Het proefproject waarin inwoners van Helmond en cliënten van Zorgboog en Savant Zorg onder deze projectvoorwaarden 3 maanden gratis het elektronische slot van Telelock kunnen gebruiken.

Telelock: Het slimme elektronische slot waarmee gewerkt wordt binnen deze Pilot, meer informatie hierover is te vinden op www.jinca.nl/helmond

Zorgorganisatie: een van de twee deelnemende zorgorganisaties De Zorgboog of Savant Zorg

Artikel 1. Voorwaarden voor deelname

1.1 Deze Pilot is een samenwerking van Gemeente Helmond, Telelock, de Zorgboog, Savant Zorg, woningcorporaties in de Gemeente Helmond (vertegenwoordigd door de woningcorporatie Bergopwaarts).en Jinca. Deelname aan de Pilot is enkel mogelijk wanneer er afspraken zijn gemaakt rondom de zorgopvolging (met de Zorgorganisatie). Om deze reden is deelname enkel mogelijk na goedkeuring van de Zorgorganisatie.

1.2 Indien de Zorgorganisatie geen toestemming geeft voor deelnamen van mogelijke Deelnemer is Jinca gerechtigd deelname te weigeren. Hierover wordt de mogelijke Deelnemer altijd op de hoogte gesteld waarbij een onderbouwing wordt gegeven waarom deelname niet mogelijk is.

1.3 De Deelnemers die voor de Pilot in aanmerking komen zijn bekend als client bij de Zorgorganisatie. Daarnaast zijn Deelnemers woonachtig in Helmond, beschikken over een eigen voordeur zonder centrale toegangsdeur of wonen in een van de twee geselecteerde appartementencomplexen voor deze Pilot. De twee geselecteerde appartementencomplexen zijn Keysershof (Torenstraat) en Prinsenhof (Ameidewal).

1.4 Deelnemer gaat akkoord om benaderd te worden door iedere betrokken partij voor evaluatie vragen. Evaluatie zal voornamelijk plaats vinden vanuit de Zorgorganisatie. Deelnemer stelt hiervoor contactgegevens ter beschikking en zal zich inspannen om evaluatie vragen zo goed als mogelijk te beantwoorden.

Artikel 2 Leveringsvoorwaarden

2.1 Indien Deelnemer besluit het abonnement te beëindigen na de Pilot periode zijn er voor Deelnemer geen kosten van toepassing, tenzij er door schade, anders dan regulier gebruikersschade (zoals in de algemene voorwaarden van Jinca beschreven) aan het product is toegebracht. Dit geldt ook indien extra sleutels en de afstandsbediening zijn besteld en worden geretourneerd.

2.2 Telelock wordt standaard geleverd met één fysieke sleutel. Deelnemer kan tijdens de Pilot maximaal twee sleutels extra bestellen, waardoor de deelnemer drie fysieke sleutels heeft. De Zorgorganisatie en mantelzorgers ontvangen een digitale sleutel. Deelnemer kan de mantelzorger ook een fysieke sleutel geven indien deze bijbesteld wordt.

2.3 Indien Deelnemer een afstandsbediening wenst om de deur te kunnen openen kan deze bijbesteld worden tijdens de Pilot. Er kan maximaal een afstandsbediening bijbesteld worden.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden

3.1 Deelnemer gaat akkoord met het gebruiken van Telelock waarbij de eerst drie maanden geen abonnementskosten worden geïncasseerd door Jinca of door een andere partij.

3.2 Deelnemer kan tijdens de evaluatie beslissen of Deelnemer Telelock na drie maanden wilt blijven gebruiken. Indien Deelnemer Telelock wilt blijven gebruiken is Jinca gerechtigd om na drie maanden vanaf datum installatie het reguliere abonnementsgeld en de kosten voor de bijbestelde accessoires te innen middels automatische incasso. Kijk voor de actuele prijzen op www.jinca.nl

3.3 Voor Deelnemer worden geen installatie- en registratiekosten in rekening gebracht aan het begin of eind van de Pilot ook niet wanneer Deelnemer beslist Telelock te behouden. Deelnemer is dus vrijgesteld van installatie- en registratiekosten.

3.4 Indien Deelnemer besluit Telelock te behouden na de Pilot worden de kosten voor de extra bestelde accessoires zoals benoemd in 2.2 en 2.3 in rekening gebracht bij Deelnemer.

Artikel 4. Data uitwisseling

4.1 Bij deelnamen aan de Pilot geeft Deelnemer toestemming voor het uitwisselen van gegevens van Deelnemer en gegevens met betrekking tot Pilot resultaten met betrokken partijen.invloed zijn op de Dienstverlening.

Artikel 5. Overige voorwaarden

5.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Jinca van toepassing. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Pilot, gaat Deelnemer ook akkoord met de algemene voorwaarden van Jinca. Deze algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.jinca.nl/voorwaarden/algemene-voorwaarden.

5.2 Op deze overeenkomst zijn de productvoorwaarden van Telelock van toepassing. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Pilot, gaat Deelnemer ook akkoord met de productvoorwaarden van Telelock.