Privacy statement Jinca

Jinca hecht groot belang aan het respecteren en beveiligen van persoonsgegevens. Dit geldt voor de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website, consumenten die producten en diensten van Jinca afnemen, cliënten & cliëntvertegenwoordigers, medewerkers, leveranciers en klanten (bijv. zorgorganisaties, gemeentes, huisartsen).

Daarbij houdt Jinca zich aan de actuele privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder lichten wij een aantal belangrijke zaken toe die betrekking hebben op uw privacy, waarbij de nadruk ligt op de bezoeker van deze website en de consument die dienstverlening/producten van Jinca wenst af te nemen.

Jinca verzamelt via haar contactformulieren op de website o.a. namen, telefoonnummer en e-mail adres. Daarnaast vragen wij ook bepaalde gezondheidsgegevens op, waarbij Jinca zich realiseert dat het daarbij om bijzondere persoonsgegevens gaat. Uiteraard vragen wij niet meer gegevens dan nodig, maar over bepaalde gezondheidsgegevens moeten wij de beschikking krijgen. Zonder die gegevens is Jinca niet in staat haar dienstverlening uit te voeren.

Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij een aantal beveiligingsmaatregelen ingevoerd. Zo worden de door u online ingevulde formulieren niet op onze eigen website bewaard. Deze gegevens komen rechtstreeks uit in beveiligde omgevingen van 3e professionele partijen. Met deze partijen maakt Jinca weer aparte afspraken o.a. m.b.t. privacy & informatiebeveiliging o.a. via zgn. verwerkersovereenkomsten.

Uiteraard heeft u als betrokkene een aantal rechten.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens.

U heeft altijd het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

Tevens heeft u het recht op gegevensoverdracht (ook wel recht op ‘dataportabiliteit’) genoemd.

Heeft u specifiek toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan heeft u altijd het recht om deze toestemming ook weer in te trekken.

Jinca heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming (“FG”) die toezicht houdt op en adviseert m.b.t. de juiste naleving van de privacyregelgeving. U kunt de FG desgewenst contacteren via: FG@Jinca.nl

Wanneer u een klacht heeft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland m.b.t. privacy aangelegenheden.

COOKIES
Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die onze website op de harde schijf van uw computer zet. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en het surfgedrag van de website bezoekers. Deze anonieme gegevens gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren.

TOT SLOT
Jinca behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wil je weten welke gegevens Jinca over u in haar database heeft? Neem dan contact op met klantenservice@jinca.nl

Laatst gewijzigd: 19 juli 2018
Centrale24 Services B.V. | High Tech Campus 32 | 5656 AA | Eindhoven | 088 – 552 0280 | info@jinca.nl | KvK registratienummer 64740137