Digitale woning toegang in uw gemeente

Wat kan digitale woningtoegang in uw gemeente betekenen?

Jaarlijks zijn er in Nederland 800 inbraken bij kwetsbare ouderen als gevolg van onveilige sleutelkluisjes, wat kan uw gemeente doen ?

Digitale woning toegang in uw gemeente kan een grote rol spelen bij de veiligheid van de burgers. We vragen steeds meer van onze kwetsbare burgers. Meer zelfredzaamheid, meer samenredzaamheid en vooral zelfstandig thuis blijven wonen. Maar is dat wel veilig? Mantelzorgers spelen een actieve rol.  Er zijn alarmsystemen om hulp in te roepen in geval van nood. Met apps kunnen we een oogje in het zeil houden. Maar hoe zit met nu met de veiligheid van burgers in uw gemeente. Kwetsbare burgers worden geconfronteerd met babbeltrucs. Er vinden jaarlijks te veel inbraken plaats als gevolg van onveilige sleutelkluizen. Er raken sleutels verloren die in beheer zijn bij de zorg. Het invoeren van digitale toegang in uw gemeente kan een rol spelen in het voorkomen van inbraken als gevolg van onveilige sleutelkluisjes of verlies van sleutels.

Samenwerking is noodzakelijk, de gemeente kan faciliteren

Hoe pak je een succesvolle invoering van digitale woning toegang in uw gemeente aan. Hoe zorg je voor samenwerking tussen zorgorganisaties en woningcorporaties. Hoeveel zorgorganisaties maken er gebruik van de centrale toegangsdeuren van de appartementen? Eigenaren van appartementencomplexen stellen hele andere eisen aan digitale toegang voor de zorg dan zorgorganisaties. En corporaties hebben te maken met medewerkers van verschillende zorgorganisaties die toegang tot de appartementen moeten krijgen. Met een groeiend aantal bewoners met een ondersteuningsbehoefte van de zorg kan dit leiden tot een wildgroei aan sleutelkluizen voor de verschillende bewoners en zorgorganisaties. De huidige werkwijze is omslachtig, onnodig duur en onveilig. Uw gemeente kan een actieve rol spelen in de verbinding van deze organisaties. Die samenwerking is een voorwaarde voor een succesvolle invoering van digitale woning toegang in uw gemeente. Om ervoor te zorgen dat burgers veilig wonen. En dat zorgmedewerkers veilig over straat kunnen gaan.

Wilt u weten wat uw gemeente kan bijdragen?

Jinca heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan met succesvolle implementatie van veilige digitale toegang. Het gemeentelijke dossier “veilige toegang voor de zorg” moet zeker niet onderschat worden. Er zijn meerdere organisaties betrokken in de keten van woning toegang voor de zorg. Zie hieronder een aantal artikelen met nadere informatie over het product en gebruik van digitale toegang. Jinca nodigt u graag uit om contact met ons op te nemen om direct meer te weten te komen wat digitale woning toegang voor u of uw organisatie kan betekenen.

Bekijk ook eens het filmpje van wijkzorgmedewerker Inge van Archipel thuis. 

Of zie in het artikel gebruik van Telelock hoe diverse regio’s al gebruik maken van samenwerking op gebied van digitale toegang.