Zelfredzaamheidskoffer slimme hulpmiddelen

Slimme hulpmiddelen die helpen bij zelfstandig wonen

De Zelfredzaamheidskoffer biedt hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen van cliënten uit de thuiszorg. Vanaf december 2020 worden de thuiszorgteams van Zuidzorg, Archipel Thuis, Sint Annaklooster en Oktober, alsmede verwijzers uit de regionale ziekenhuizen voorzien van een zelfredzaamheidskoffer. De wijkteams, geriaters en ergotherapeuten beschikken daarmee over 1 koffer waar allerlei handige hulpmiddelen in zitten om de zelfredzaamheid van onze cliënten te bevorderen.

Naast de veelgebruikte handige hulpmiddelen uit de thuiszorgwinkels zijn er steeds meer innovatieve oplossingen voor zelfredzaamheid of mantelzorgondersteuning. Jinca biedt een aantal innovatieve diensten aan zoals hieronder beschreven.

Personenalarmering

Woont u thuis maar voelt u zich niet altijd veilig of zeker ? Bent u bijvoorbeeld bang om te vallen ? Mocht u zich soms onveilig of onwel voelen dan wilt u zo snel mogelijk uw naasten of hulpverleners alarmeren. Personenalarmering met een zorgcentrale die dag en nacht bereikbaar is en de juiste hulp inschakelt wanneer u op uw alarmknop drukt, biedt dan een uitkomst. 

U kunt de dienst eenvoudig uitbreiden met een dagelijkse welzijnsmelding. Door elke dag te bevestigen dat het goed met u gaat weten we zeker dat alles in orde is met u. Is er wel iets aan de hand of bent u vergeten te bevestigen? Dan bent u nooit lang alleen in uw woning. 

Lees meer over personenalarmering op onze website.

Direct bestellen van personenalarmering

Telelock elektronisch slot

Veilige toegang voor hulpverleners

Soms bent u niet in staat om zelf de deur open te doen maar is het toch handig of nodig dat mensen naar binnen kunnen. Het Telelock SKG***-slot stelt hulpverleners in staat op een veilige manier met hun smartphone toegang te krijgen tot uw woning. Het Telelock slot is speciaal ontworpen voor de zorg en voldoet aan de hoogste eisen en certificering op gebied van woning toegang in de zorg. De monteur vervangt de cilinder van uw slot door een Telelock motorcilinder. Hierdoor is deze toegang voor hulpverleners, in tegenstelling tot een sleutelkluis, aan de buitenkant niet zichtbaar. 

Gemakkelijk in gebruik

U kunt mensen die u vertrouwt en de medewerkers van de zorgorganisatie via een app op hun smartphone toegang geven tot uw woning.  Zelf kunt u het slot nog steeds openen met een gewone sleutel en aan de binnenkant met een makkelijke draaiknop.

Wijkverpleegkundige Inge van Archipel thuis vertelt in een leuk filmpje over haar ervaringen met Telelock. U kunt ook zien welke organisaties in onze regio al met Telelock werken.

Meer informatie over het Telelock slot op onze website. 

Direct bestellen van het Telelock elektronisch slot.

“Ik denk dat het goed is dat iemand me ziet.

Sensara biedt mij en mijn dochter rust en veiligheid”

Sensara Leefstijlmonitoring

Met moderne leefstijlmonitoring kunt u eenvoudig een oogje in het zeil houden bij een alleenwonende oudere. Met bewegingssensoren worden afwijkingen van het leefpatroon van uw naaste in kaart gebracht. U kunt met leefstijlmonitoring dus een oogje in het zeil houden ook al bent u niet fysiek aanwezig. Daarnaast wordt u via de app geattendeerd op mogelijke risico’s zoals toenemend valgevaar of omkeren van het dag-nacht ritme. Leefstijlmonitoring is wat men noemt “passieve alarmering”. Het is niet nodig om een alarmknop in te drukken. Op basis van de metingen van de sensoren kan er bijvoorbeeld een alarm doorgegeven worden bij:

  • Vallen (op basis van inactiviteit)
  • Niet thuiskomen in de avond
  • Dwalen in de avond/nacht
  • Niet opstaan in de ochtend
  • Niet terugkeren van het toilet

De mantelzorger krijgt de meldingen direct te zien op de smartphone. Zo kunt u eenvoudig een oogje in het zeil houden zonder dat met bijvoorbeeld camera’s de privacy worden aangetast. Een veilig gevoel. Als u meer wilt weten over de werking van het Sensara systeem kunt u het volgende filmpje bekijken. Of bekijk het verhaal van mevrouw Cuijk en haar dochter. 

Meer informatie over leefstijlmonitoring op onze website.

Direct bestellen van leefstijlmonitoring

Mobiele alarmering voor thuis en onderweg

Naast vaste alarmering biedt Jinca ook mobiele alarmering met GPS. Zo kan de gebruiker ook hulp oproepen wanneer deze zich buitenshuis bevindt. Bij een alarm ontvangt de mantelzorger of zorgcentrale de melding inclusief uw GPS lokatie. Klik hier voor meer informatie. 

Gebruik van veilige zones in combinatie met de smartphone app

De mobiele alarmering beschikt ook over een functionaliteit met “veilige zones” waarbij er gealarmeerd wordt wanneer u of uw naaste zich buiten een veilige zone begeeft. Dwaaldetectie wordt vaak gebruikt door mantelzorgers en/of zorgverleners. De gebruiker is vaak iemand met beginnende dementie of iemand die om een andere reden het risico loopt om te (ver)dwalen. Met dwaaldetectie kan iemand bij dwalen snel worden teruggevonden of worden gebeld om iemand te helpen terug naar huis te gaan. Dwaaldetectie is een functie die wordt geboden bij mobiele alarmering.

Mobiele alarmering inclusief dwaaldetectie is verkrijgbaar als mantelzorgproduct zonder aansluiting op de zorgcentrale of met de 24/7 zekerheid van aansluiting op de zorgcentrale. Indien u gebruik maakt van professionele opvolging van een zorgorganisatie kiest u het abonnement inclusief aansluting op de zorgcentrale.

Mobiele alarmering zonder aansluiting op de zorgcentrale: meer informatie of direct bestellen.

Mobiele alarmering inclusief 24/7 bereikbaarheid van de zorgcentrale: meer informatie of direct bestellen.

“Omdat mijn partner zijn alarm met GPS bij zich draagt kan ik nu met een gerust hart boodschappen doen.” 

Mobiele alarmering biedt mij en mijn partner gemoedsrust en veiligheid”

Spiqle Digitale Agenda thuis
Spiqle Digitale Agenda scherm

“Spiqle Agenda gaf mijn vader zijn zelfwaarde
terug waardoor hij
zelfstandig kon blijven
wonen. Mij gaf het rust
en ik kon weer genieten
van onze relatie”. 

Spiqle Digitale Agenda

De Spiqle digitale agenda helpt om op eenvoudige wijze structuur aan te brengen in het dagelijks leven van mensen in de begin- en middenfase van dementie.

Juist bij geheugenproblemen is het fijn, als de dag op een gestructureerde wijze verloopt. Weten wanneer het tijd is om te eten, drinken, medictie in te nemen en welke afspraken je hebt met bijvoorbeeld de zorg, de kapper of je familie. 

De Spiqle Digitale Agenda wordt op een centrale positie in huis geplaatst en geeft door het grote, heldere scherm en de eenvoudige boodschappen aan wat er die dag en de komende dagen staat te gebeuren. Door deze bijna ongemerkte ondersteuning krijgt de gebruiker het vertrouwen om de dag zelfstandig te kunnen handelen.

Deze digitale agenda levert daarmee een bijdrage aan de zelfredzaamheid van de bewoner. Daarmee wordt de zorg ook efficiënter en levert het persoonlijke contact meer waardevolle (zorg)momenten op. Zowel voor de mantelzorger als professionele zorg.

Lees meer over de ervaringen van gebruiker Greet en haar familie en bekijk de werking van de Spiqle in het filmpje. 

Lees meer over de Spiqle Agenda op onze website

Direct bestellen van de Spiqle Agenda

Medicatiedispenser

Steeds vaker kiezen clienten en thuiszorg medewerkers voor gerichte inzet van zorgtechnologie ter ondersteuning van zelfzorg en zelfredzaamheid. De medicatiedispenser is een intussen beproefd recept om zelfstandig wonende cliënten te helpen bij hun medicatie. 

De medicatiedispenser geeft op vaste tijdstippen de juiste medicatie uit, en helpt de gebruiker te herinneren wanneer de medicatie dient te worden ingenomen. Wanneer de gebruiker dit dan alsnog vergeet, dan kan de zorgcentrale op afstand ondersteunen, door de cliënt te contacteren of contact op te nemen met de mantelzorger of wijkverpleegkundige.

Bekijk de ervaringen van wijkverpleegkundige Irene in dit filmpje.

Bij de thuiszorg kunt u navragen of u in aanmerking komt voor gebruik van de handige medicatiedispenser. Zij kunnen de dispenser ook voor u aanvragen.

Medicatiedispenser Medido

“De medicijndoos geeft aan op welke momenten ik mijn medicatie moet innemen. 

Daarvoor hoeft de zorg bij mij niet extra langs te komen”