Inzet van leefstijlmonitoring bij uw cliënten

Ondersteunen van mantelzorgers en vroegsignalering van crisissituaties

 

Wat is leefstijlmonitoring?

Wat is Leefstijlmonitoring? Voor de belangrijkste doelgroep waarvoor het nu wordt toegepast, alleenwonende mensen met dementie:

Leefstijlmonitoring geeft inzicht

Leefstijlmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Door middel van sensoren in de woning en een computerprogramma krijgen de mantelzorgers, de casemanager, een andere begeleidende thuiszorgmedewerker en eventueel andere betrokken zorgverleners informatie over het functioneren van thuiswonende ouderen.

Leefstijlmonitoring geeft zorgmedewerkers die de cliënt met dementie begeleiden, maar ook andere betrokkenen zoals familie, een beter beeld van de actuele situatie. Zonder dat er camera’s aan te pas komen, biedt het systeem mogelijkheden om te monitoren aanvullend op de reguliere bezoeken. Met behulp van leefstijlmonitoring zie je een crisissituatie vaak eerder aankomen, waardoor je eerder kan ingrijpen.

Een verdieping op deze signalering van crisissituaties tijdens het dementieproces staat beschreven in het artikel van Vilans bij Effecten van leefstijlmonitoring.

Leefstijlmonitoring is geen vervanging voor personenalarmering

Leefstijlmonitoring in zijn basisvorm is niet geschikt voor het signaleren van een directe noodsituatie – zoals een valpartij – de hele woning dekkend en met gegarandeerde reactietermijnen. Het is daarom géén vervanging van actieve personenalarmering. Eén van de beschikbare systemen kan wel uitgebreid worden met noodsituatie detectie de hele woning dekkend en met gegarandeerde reactietermijnen. Dit vergt een extra speciale sensor en extra software.

Sensara Leefstijlmonitoring scherm

Hoe werkt leefstijlmonitoring?

De sensoren bevinden zich in alle ruimtes van de woning die frequent bezocht worden en communiceren draadloos met een centrale unit die is verbonden met internet. De sensoren registreren de activiteiten van de bewoner. Via een computerprogramma worden de gegevens geïnterpreteerd en via een app op een smartphone wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt voor de mantelzorg. Deze app kan je als mantelzorger regelmatig bekijken om een indruk te krijgen van de actuele situatie. Bij belangrijke veranderingen in het dagelijks leefpatroon geeft de app een melding.

Voor de casemanager dementie of zorgmedewerker wordt deze informatie op eenzelfde manier inzichtelijk gemaakt, alleen dan via bijvoorbeeld een website in plaats van via een app voor een smartphone. Deze website kan regelmatig worden bekeken om een indruk te krijgen van de actuele situatie. Bij belangrijke veranderingen in het dagelijks leefpatroon verzendt het systeem bijvoorbeeld een SMS of e-mail.

Gedurende de eerste twee weken na installatie wordt het normale leefpatroon vastgelegd. Dit gebeurt bij een bepaald systeem volautomatisch: de toegepaste software is zelflerend. Bij een ander systeem vult een zorgmedewerker of casemanager of de mantelzorg aan de hand van de door het systeem verzamelde gegevens na ongeveer twee weken een vragenlijst in. Deze ingevulde vragenlijst wordt vervolgens binnen het systeem gebruikt voor de nadere bepaling van het dagelijks leefpatroon.

Doelgroep

Leefstijlmonitoring is met name geschikt voor alleenwonende ouderen met  dementie. Daarnaast voor mensen met een ander ziektebeeld dat een langzaam verloop kent, van invloed kan zijn op het dagelijks leefpatroon en waarbij men zelf slecht in staat is over de actuele situatie te communiceren. Voorbeelden zijn de Ziekte van Parkinson, Ziekte van Huntington, ALS en MS. Deze worden gezamenlijk, inclusief dementie, aangeduid als neurodegeneratieve ziektebeelden.

Het wordt tot nu toe voornamelijk toegepast voor thuiswonende mensen met dementie. Toepassing voor de intramurale setting wordt nu ook aangeboden, in combinatie met systemen voor intramurale toezichthoudende domotica.

Ook in de gehandicaptenzorg kan leefstijlmonitoring toegepast worden. Bijvoorbeeld: mensen met het Syndroom van Down hebben een zeer grote kans op dementie. Het beloop en het effect op het dagelijks leefpatroon is te volgen met leefstijlmonitoring.

Mogelijk kan het ingezet worden bij het vaststellen van de dementie (diagnostiek).

Waarom alleen bij alleenwonenden?

Bij een meerpersoonshuishouden werkt de toegepaste software te beperkt. Bovendien is een inwonende partner dan een belangrijke bron van informatie over hoe het met bijvoorbeeld de persoon met dementie gaat.

 

Logo Vilans DWZ

 

Nummer 1 in technologie top 3

In februari 2015 hebben stakeholders van Alzheimer Nederland een top 3 vastgesteld voor de meest relevante technologie voor thuiswonende mensen met dementie.

Op nummer 1 staat: ‘Het monitoren in huis van gedrag en activiteiten op die aspecten waarvoor effectieve interventies beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld het herkennen van verhoogd toiletgebruik ten gevolge van urineweginfectie, veranderingen in het dag/nachtritme en slaapstoornissen, preventie van vallen.’

Toelichting

  • Een urineweginfectie kan een delier – extreme verwardheid – tot gevolg hebben. Dit heeft op zijn beurt weer een negatieve invloed op de cognitie. Een urineweg infectie is goed te bestrijden met antibiotica.
    Het gebeurt nu vaak dat een urineweginfectie (te) laat ontdekt wordt. Leefstijlmonitoring kan een urineweg infectie snel ontdekken door een verhoogd toiletgebruik afwijkend van het normale dagelijks patroon. Een dergelijke afwijking van het patroon wordt gemeld en zichtbaar gemaakt.
  • Verandering in het dag/nachtritme en slaapstoornissen: tegen het einde van het middenstadium van dementie ontstaat vaak de nachtelijke onrust door een verstoorde biologische klok. In de praktijk kan het nu soms maanden duren voordat betrokkenen in de gaten krijgen dat de persoon met dementie slechter is gaan slapen en bijvoorbeeld door de woning dwaalt. Vaak is het ontstaan van de nachtelijke onrust de trigger voor een crisissituatie met een overbelasting van de mantelzorg en vervolgens de directe aanleiding voor het aanvragen van een indicatie voor opname. Leefstijlmonitoring kan een verstoring in het dag/nachtritme vroegtijdig signaleren en melden. Dit kan gevolgd worden door specifieke interventies.
  • Preventie van vallen: dementie tast het motorisch vermogen in het brein aan. Al in een vroeg stadium van de ziekte veranderen mensen hun loopgedrag. Bij de Ziekte van Alzheimer hebben mensen vaak moeite om op gang te komen en is de paslengte klein. Een en ander kan gepaard gaan met een verhoogd valrisico. Eén van de systemen voor leefstijlmonitoring – Sensara – monitort ook de ontwikkeling van de loopsnelheid binnen de woning. Het systeem attendeert op een verminderde loopsnelheid, wat gevolgd kan worden door een aangepaste interventie. Bijvoorbeeld de rollator die men buiten gebruikt, toch ook maar binnen gaan gebruiken.

Dit artikel is gepubliceerd door Vilans en bedoeld ter ondersteuning van professionals die te maken hebben met cliënten met dementie en hun mantelzorgers. 

Voor het volledige dossier verwijzen we u naar de website van Vilans.

Ook interessant: