Inzet van de medicatiedispenser

Veilige medicatie voor uw cliënten

Medicatiedispenser

Steeds vaker kiezen zorgorganisaties voor gerichte inzet van zorgtechnologie ter ondersteuning van zelfzorg en zelfredzaamheid. De medicatiedispenser is een intussen beproefd recept om zelfstandig wonende cliënten te helpen bij hun medicatie.

Zorgorganisaties zetten de medicijndispenser in bij cliënten die vergeten hun medicatie in te nemen en hieraan herinnerd moeten worden. Meestal is er sprake van een vorm van dementie of mild cognitive impairment (MCI). De medicijndispenser vervangt hierbij het aanreiken van de medicatie door de zorgprofessional.

De medicatiedispenser geeft op vaste tijdstippen de juiste medicatie uit, en helpt de gebruiker te herinneren wanneer de medicatie dient te worden ingenomen. Wanneer de gebruiker dit dan alsnog vergeet, dan kan de zorgcentrale op afstand ondersteunen, door de cliënt te contacteren of contact op te nemen met de mantelzorger of wijkverpleegkundige.

Bekijk de ervaringen van wijkverpleegkundige Irene.

Medicatiedispenser
Effecten van inzet van de medicatiedispenser.

 

Voor het maken van beleid ten aanzien van inzet van eHealth en zorgtechnologie spelen verschillende overwegingen. Dat er winst wordt behaald bij de inzet van eHealth staat vast. Echter de opbrengsten komen op verschillende plekken uit.

De positieve effecten van de inzet van de medicatiedispenser bijvoorbeeld vallen op verschillende plekken.

  • Voor de cliënt gebruiker is er spraken van een hogere therapietrouw en medicatieveiligheid. Ook neemt de zelfredzaamheid van de cliënt toe. Er is ook vaak sprake van minder contacturen voor de cliënten die gebruik maken van de medicatiedispenser, maar daartegenover staat dat de zorgorganisatie door inzet van zorgtechnologie een groter aantal cliënten kan helpen.
  • Voor de zorgorganisatie de besparing tweeledig. De besparing zit enerzijds in besparing op reistijd. De andere besparing zit met name of het vrijmaken van capaciteit van zorgmedewerkers om meer cliënten te kunnen bedienen door gebruik te maken van “blended care”. 
  • Doordat de cliënt gebruiker wordt geholpen met zelfredzaamheid en de zorgorganisatie minder fysieke bezoeken hoeft af te leggen, leidt de inzet van de medicatiedispenser tot een verlaging van de declarabele uren. De zorgverzekeraar betaalt per client per maand een extra declaratie aan de
    zorgorganisatie voor de inzet van de medicijndispenser. Daarentegen wordt het aantal- en de hoeveelheid aan zorgdeclaraties
    vermindert omdat het aanreiken via de medicijndispenser minder tijd voor de zorgprofessional kost. Voor de zorgverzekeraar levert de inzet van de medicatiedispenser een paar honderd euro perclient per maand op.

Tegenover de maandelijkse effecten van de inzet van medicatiedispensers staan eenmalige kosten voor het inrichten van het proces en trainen van de medewerkers voor de inzet van zorgtechnologie, en de medicatiedispenser in het bijzonder. Voor deze eenmalige uitgaven zijn subsidies vanuit de SET beschikbaar gesteld.

Care XS Screens
Medicatiedispenser Medido

Bovenstaande informatie is onderzocht door Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg. Vilans heeft onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijke besparingen in tijd en declarabele zorgkosten, door het gebruik van een medicijndispenser.

Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van een medicijndispenser een tijdsbesparing van 17 tot zelfs 21 uur en ongeveer €800 per cliënt per maand kan opleveren! 

Een maatschappelijke Business Case (mBC) maakt de mogelijke meerwaarde van een eHealth-toepassing inzichtelijk door een gestructureerde kosten-baten-afweging waarin economische én maatschappelijke effecten samenkomen. Met een mBC krijg je inzicht in hoe de kosten en opbrengsten over verschillende partijen over een bepaalde periode zijn verdeeld.
Een mBC kan laten zien dat bijvoorbeeld een zorgorganisatie in een technologie investeert, terwijl de financiële opbrengsten bij een andere partij liggen. Denk hierbij aan de gemeente of een zorgverzekeraar. Zonder goede afspraken over de verdeling van de kosten en opbrengsten is de kans dan klein dat deze zorgorganisatie zal investeren.

> Download het onderzoek

> Lees meer op de website van Vilans

Bron: Met dank aan Liesbeth van den Berg & Ahmed Hamdi! – Vilans.