Effecten van leefstijlmonitoring

Vroegsignalering van een crisissituatie

Effecten van leefstijlmonitoring

Deze pagina zoemt vooral in op de toepassing van leefstijlmonitoring bij alleenwonende mensen met dementie na de diagnose, omdat hier tot nu toe veruit de meeste ervaring mee is. Er is tot nu toe bijna geen ervaring met toepassing bij mensen met een verstandelijke beperking  en/of in de diagnosefase voor dementie.

Gebaseerd op ervaring en onderzoek tot nu toe in vooral Noord-Limburg zijn de onderstaande effecten of opbrengsten aangetoond.

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg door het beter op de hoogte te zijn van de actuele situatie. Voornamelijk door vroegsignalering van crisissituaties. Zorg op maat door leefstijlmonitoring.
  • Vermindering van de subjectieve stress voor de mantelzorg.
  • Als professionele nachtzorg wordt ingezet: vermindering of stopzetten van de nachtzorg.

 

Vroegsignalering

De belangrijkste functie van leefstijlmonitoring is vroegsignalering van mogelijke crisissituaties. In de praktijk heeft de (mantel)zorg) vaak te laat in te gaten dat er iets afwijkends van het normale leefpatroon aan de hand is.
Er kan een onderscheid  worden gemaakt in:

  • Kortdurende crisissituaties ten gevolge van bijvoorbeeld een niet-vroegtijdig ontdekte infectie
  • Crisissituatie ten gevolge van een doorontwikkeling van het dementieproces

 

Kortdurende crisissituatie

Een voorbeeld hiervan is de bij ouderen relatief veel voorkomende urineweginfectie. Een niet tijdig ontdekte urineweginfectie kan leiden tot een delier (extreme verwardheid), dat op zijn beurt een negatieve invloed heeft op het dementieproces. Een goed werkende therapie voor een dergelijke infectie is een antibiotica kuur.

Een urineweginfectie uit zich onder andere in een vaker naar het toilet gaan dan gebruikelijk. Leefstijlmonitoring kan dit  signaleren als een afwijking van het normale dagelijkse leefpatroon en dit specifiek melden bij de (mantel)zorg.

Crisissituatie vanuit het dementieproces

Tijdens het dementieproces ontstaan er belangrijke veranderingen in de cognitie en andere aspecten. Bij niet tijdige signalering en vervolgens interventie kan er een crisis ontstaan.

Een belangrijke ontwikkeling die bij veel mensen met dementie voorkomt is het ontstaan van de nachtelijke onrust doordat de biologische klok verstoord raakt. Het is bekend dat deze veel voorkomt, maar niet wanneer dit precies gebeurd. Als de nachtelijke onrust ontstaat leidt dit meestal snel tot een overschrijding van de draaglast van de mantelzorg. Dit leidt vaak tot een crisissituatie en het door de mantelzorg aanvragen van een indicatie tot opname. Waarbij een opname in principe onvermijdelijk is tijdens het dementieproces.

 

Whitepaper 

Vilans heeft een onderzoek gedaan naar de meerwaarde en mogelijkheden van leefstijlmonitoring voor cliënten, hun mantelzorgers en zorgprofessionals. 

Dit whitepaper is gepubliceerd door Vilans en bedoeld ter ondersteuning van professionals die te maken hebben met cliënten met dementie en hun mantelzorgers.

Voor het volledige artikel en dossier verwijzen we u naar de website van Vilans.

Ook interessant: