Er kunnen vanaf heden geen bestellingen meer worden geplaatst voor de producten en diensten van Jinca.
Nieuwe aanmeldingen voor personenalarmering kunnen gedaan worden via Altide, via deze link.