Digitale agenda

Breng eenvoudig structuur aan in het dagelijks leven

Zodat uw naaste meer zelfstandigheid ervaart en goed op de hoogte blijft