Personenalarmering thuis

Woont u thuis maar voelt u zich niet altijd veilig of zeker? Bent u bijvoorbeeld bang om te vallen? Mocht u zich soms onveilig of onwel voelen dan wilt u zo snel mogelijk uw naasten of hulpverleners alarmeren. Personenalarmering met een zorgcentrale die dag en nacht beschikbaar is en de juiste hulp inschakelt wanneer u op uw alarmknop drukt, biedt dan een uitkomst.